Kadra Kwalifikowana Oddziału PTTK Głuchołazy

Instruktor Krajoznawstwa Regionu

 • Jerzy Chmiel

Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej

 • Jerzy Chmiel

Przodownik Turystyki Górskiej

 • Otto Besuch

Przodownik Turystyki Kolarskiej

Strażnik Ochrony Przyrody

 • Zbigniew Błauciak

Przewodnik Terenowy

 • Anatol Bukała
 • Zbigniew Błauciak
 • Jerzy Chmiel
 • Paweł Szymkowicz

Przewodnik Górski

 • Piotr Klimczak
 • Paweł Szymkowicz

Przewodnik Miejski Praga Czechy

 • Paweł Szymkowicz

Instruktor narciarstwa

 • Jerzy Chmiel
 • Edward Ilnicki
 • Krzysztof Kowalczyk
 • Aleksander Paca

 Znakarz Szlaków

 • Anatol Bukała
 • Teresa Chmiel
 • Jerzy Chmiel
 • Edward Ilnicki
 • Marian Sztogryn