W dniu 21 marca 2006 roku Głuchołaski Oddział PTTK powołał nową jednostkę wewnętrzną Oddziału Głuchołaski Klub Turystyki Narciarskiej. Na zebraniu założycielskim w dniu 7 kwietnia 2006 roku wybrano zarząd klubu. Prezesem został Edward ILNICKI, vice prezesem – Zbigniew BILSKI a obowiązki sekretarza powierzono Jerzemu CHMIELOWI. Zadaniem Klubu jest integracja środowiska narciarstwa biegowego i zjazdowego oraz pomoc wszystkim zainteresowanym członkom klubu w uprawianiu rekreacyjno-turystycznym tej dyscypliny sportu. Nadrzędnym celem Klubu jest promowanie narciarstwa wśród dzieci i młodzieży szkół naszej gminy poprzez organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych, organizację zawodów sportowych, umożliwienie zdobywania odznak turystycznych oraz udział w rajdach. Już od kilkunastu lat liczna grupa pasjonatów biegówek z Głuchołaz cyklicznie uczestniczy w największej imprezie biegowej – Biegu Piastów odbywającym się w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach. W styczniu 2007 roku 3 członków naszego klubu na kursie w Czechach w miejscowości Kouty nad Desnou ukończyło kurs narciarski i zdobyło uprawnienia instruktorskie dzięki którym w przyszłości możliwe będzie prowadzenie wykwalifikowanych zajęć z młodzieżą. Stawiamy sobie ambitne zamierzenia na przyszłość. Pragniemy pozyskiwać dodatkowe środki i fundusze na prowadzenie ukierunkowanego treningu i na zakup sportowego sprzętu umożliwiając tym samym najzdolniejszym starty w imprezach mistrzowskich organizowanych przez Polski Związek Narciarski. Mamy zamiar na bazie tras biegowych w Czechach w miejscowości Rejviz od roku 2010 przejąć organizację mistrzostw naszego województwa w narciarstwie klasycznym w ramach zawodów Family Cup. Zimą utrzymujemy trasy biegowe w rejonie Góry Chrobrego i Kopy Biskupiej. Jest to szczególnie trudne gdyż nie posiadamy odpowiedniego do tego celu sprzętu i nie zawsze są ku temu odpowiednie warunki śniegowe. Organizujemy wspólne wyjazdy na popularne masowe biegi narciarskie, pomagamy w zakupie sprzętu sportowego poprzez organizację giełdy narciarskiej oraz uczestniczymy w szkoleniach instruktorskich.

http://glucholazy.pttk.pl/
https://www.facebook.com/Klub-Turystyki-Narciarskiej-przy-PTTK-w-G%C5%82ucho%C5%82azach-1580204448858578/

V Mistrzostwa Województwa Opolskiego w narciarstwie biegowym

Niniejszym informujemy, iż V Mistrzostwa Województwa Opolskiego w narciarstwie biegowym odbędą się 6 marca 2016 r, (niedziela) w Jakuszycach w ramach 40 Biegu Piastów na dystansie 9 km stylem klasycznym. Regulamin dostępny jest na stronie Biegu Piastów.

bp_logopzn_logo