Klub Turystyki Kolarskiej

„KTUKOL – Głuchołazy

http://ktukol.pl/

 

    Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL powstał 27 grudnia 1974r., przy Oddziale PTTK w Głuchołazach z inicjatywy 27 członków działających przy Komisji Turystyki Kolarskiej. Przez cały 31 letni okres działalność klubu KTUKOL skupiała się na popularyzowaniu i promowaniu turystyki rowerowej , a przez ostatnie 12 lat także kolarstwa, oraz na realizowaniu założeń sportowo wychowawczych głównie wśród młodzieży szkolnej. Na co dzień praca klubu opiera się na działalności sekcji kolarskiej, sekcji turystycznej i sekcji osób niepełnosprawnych, która powstała 6 lat temu.

    Klub KTUKOL, który zrzesza kadrę doświadczonych działaczy turystyki kolarskiej, w tym licznych przodowników, jest pomysłodawcą, organizatorem lub współorganizatorem wielu zawodów kolarskich takich jak: Zawody Kolarskie „Zdobywamy Pradziada”, Zawody Kolarskie „Zdobywamy Góry Opawskie”, Rajd Kolarski „Witamy Wiosnę” oraz innych imprez turystyczno-rowerowych i sportowych. W każdym roku członkowie klubu uczestniczyli w Ogólnopolskich Zlotach Turystów Kolarzy które odbywały się w różnych rejonach Polski. W 9 Zlotach klub KTUKOL w punktacji za współzawodnictwo zajmował 1 miejsce w kraju. Reprezentacja naszego klubu 10 krotnie uczestniczyła w Międzynarodowych Zlotach Kolarskich AIT, gdzie wiele razy stanowiła najliczniejszą ekipę z Polski. W latach 1987-1993, 7-krotnie członkowie klubu KTUKOL reprezentowali Polskę na Europejskim Finale Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym pn. KTO JEST MISTRZEM NA DWÓCH KÓŁKACH, gdzie w 1991r. zdobyli II, a w 1992r. I miejsce w Europie. W prestiżowej imprezie turystów kolarzy na Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno Krajoznawczym, 23 razy w latach 1976 – 2005,drużyna klubowa reprezentowała województwo opolskie.

    Przez prawie cały okres działalności w czasie wakacji kadra klubu organizowała wędrowne obozy rowerowe krajowe i zagraniczne .Do dnia dzisiejszego zwiedzono już praktycznie wszystkie zakątki geograficzne naszego kraju. Drogi turystyczne Ktukolowców prowadziły również przez liczne kraje europejskie takie jak : Niemcy, Czechy, Słowacja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Andora, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Monako, Austria, Szwajcaria, Węgry, Bułgaria. Był także parogodzinny pobyt w miejscowości Ceuta na kontynencie afrykańskim. W lipcu 1992r. dwóch Przodowników Turystyki Kolarskiej Jarosław Jakubiec i Eligiusz Jędrysek zorganizowali wyprawę rowerową po krajach europejskich, pokonując w ciągu miesiąca z bagażem liczącym 40kg na 1 rower. ponad 3000 kilometrów. Najtrudniejszą , ale i najciekawszą wycieczkę dla 4 osób zorganizował członek naszego klubu Mirosław Janiec. W dniach 21.07.- 10.09. 1988r. podróżowali rowerami po Japonii, Korei Północnej i Chinach.W latach 1993 – 1994 pięciu klubowiczów w składzie Zdzisław Drozda, Eligiusz Jędrysek, Marek Stawiński, Jerzy Stawiński i Marek Sojka, uczestniczyli w Supermaratonie kolarskim SAMSON w Austrii, godnie reprezentując Polskę wśród kilku tysięcy uczestników z całej Europy.

    W okresie 30 letniej działalności KTUKOLU w klubie było ogółem ponad 800 turystów i kolarzy głównie uczniów głuchołaskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, którzy godnie reprezentowali Głuchołazy i województwo opolskie, zdobywając przy tym wiele dyplomów, medali i pucharów okolicznościowych. Miarą ich aktywności jest też zdobycie wielu odznak turystycznych różnych stopni w tym aż 985 tzw. KOT. Odznakę stopnia najwyższego za wytrwałość w naszym klubie posiadają 4 osoby : Bogdan Szczęsny, Eligiusz Jędrysek, Jarosław Jakubiec i Mariusz Hefczyc, natomiast posiadaczami dużej złotej są :Mieczysław Korkosz, Ryszard Wąsik, Józef Grzegocki, Sławomir Kostrzewski i Pani Danuta Roszak. Działalność Klubu KTUKOL na przestrzeni trzech dziesięcioleci, na trwałe pozostawi pozytywny ślad w środowisku turystycznym i kolarskim, tak na płaszczyźnie lokalnej jak i ogólno polskiej. Duża w tym zasługa poprzedniej jak i obecnej doświadczonej kadry przodowników, pedagogów i działaczy społecznych oraz rodziców młodzieży uprawiającej kolarstwo i turystykę w Naszym Klubie.